គេងស្រមុកតិច នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីបន្ថែម - គន្លឹះសម្ងាត់

ខ្ញុំបានចុះបញ្ជីផលិតផលប្រឆាំងការស្រមុកទូទៅបំផុតមួយចំនួនខាងក្រោម។ ផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានលក់ក្រោមឈ្មោះយីហោផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលគ្រឿងផ្សំនៃផលិតផលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាតើវាមានគ្រឿងផ្សំដែលបានចុះបញ្ជី។

ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ផលិតផលឬបង្កើតផលិតផលណាមួយសូមសរសេរការពិនិត្យឡើងវិញលើទំព័រនេះ។ ផលិតផលខាងក្រោមត្រូវបានរាយនៅខាងក្រោម។ មានផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកជាច្រើនដែលត្រូវបានសាកល្បងហើយមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់។ ខ្ញុំបានឃើញថាផលិតផលទាំងនេះមានប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយស្នើឱ្យអ្នកសាកល្បងប្រើវាខ្លះ។ ផលិតផលទាំងនេះភាគច្រើននឹងដំណើរការល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកអាចគេងលក់ស្រួលហើយពួកគេក៏អាចជួយបានដែរប្រសិនបើអ្នកពិបាកគេង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្រមុកសូមអានអត្ថបទអំពីការស្រមុកដោយវេជ្ជបណ្ឌិតចនអូខេខេហ្វី។ ផលិតផលដែលអ្នកកំពុងរកមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីទេ។ សូមចូលទៅកាន់ការការពារការស្រមុកនិងស្រមុកហើយចុចលើតំណស្វែងរកនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រនោះ។ ផលិតផលទាំងនេះខ្លះលែងបោះពុម្ពហើយ។ ពួកគេត្រូវបានជំនួសដោយផលិតផលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមទៀត។ សូមសាកល្បងវាមួយហើយយើងរីករាយនឹងជួយអ្នកបញ្ជាទិញពួកគេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផលិតផលការពារការស្រមុក។ ចុចឡូហ្គូនៅខាងក្រោមរូបភាពផលិតផល។

មតិចុងក្រោយ

Snore

Snore

Karla Schneider

ចំនួនអ្នកចូលរួមកើនឡើងកំពុងនិយាយអំពីមធ្យោបាយដោះស្រាយនេះនិងជោគជ័យរបស់វានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រើផលិតផលពិស...