ភាពចាស់ នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីបន្ថែម - គន្លឹះសម្ងាត់

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការជួយ។ ខ្ញុំមិនអះអាងថាជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេតែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យនេះ។ ខ្ញុំកំពុងសរសេររឿងនេះព្រោះមនុស្សភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីការបាត់បង់រាងកាយហើយនឹងមិនមានហានិភ័យអ្វីឡើយ។ វាពិតជាមិនមែនជាជំរើសងាយទេក្នុងការរក្សាភាពវ័យក្មេងក្នុងរយៈពេលវែង។

នេះគឺជាការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ខ្ញុំលើផលិតផលធម្មជាតិមួយចំនួនសម្រាប់រក្សាភាពវ័យក្មេងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមិនខកខាន។ ខ្ញុំបានសាកល្បងផលិតផលជាច្រើនហើយខ្ញុំបានរកឃើញថាផលិតផលទាំងនោះល្អសម្រាប់ជួយរក្សាស្បែករបស់អ្នកឱ្យនៅក្មេងនិងស្រស់ស្អាត។ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចំណីអាហារឬគ្រូពេទ្យទេដូច្នេះមានផលិតផលមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនស្រួលណែនាំឱ្យអ្នកទិញ។ ដូចគ្នានេះផងដែរខ្ញុំកំពុងប្រើការពិនិត្យឡើងវិញនេះជាមគ្គុទេសក៍មិនមែនជាការធានានៃអនុសាសន៍ណាមួយរបស់ខ្ញុំទេ។ ខ្ញុំក៏ចុះផ្សាយវានៅទីនេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងពីអ្វីដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងករណីដែលអ្នកមិនប្រាកដអំពីផលិតផលជាក់លាក់។ មានផលិតផលជាច្រើននៅលើទីផ្សារដែលពិតជាល្អសម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់យុវវ័យរបស់អ្នកប៉ុន្តែមានផលិតផលខ្លះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់។ អ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអ្វីដែលមិនមានហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ

Hydro

Hydro

Karla Schneider

Hydro យ៉ាងល្អដើម្បីបន្ថយភាពចាស់ជរាក្នុងរយៈពេលវែងហេតុដូច្នេះហេតុអ្វី? ទស្សនៈស្តីពីទស្សនៈអ្នកប្រើប្រា...