សន្លាក់ នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីបន្ថែម - គន្លឹះសម្ងាត់

វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានកំហុសខណៈពេលប្រើរបស់របរហើយទំព័រនេះនឹងក្លាយជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកឱ្យដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលអ្នកធ្វើខុសដូចអ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដែលធ្វើខុសពីមុនទេនេះគឺជារឿងខ្លះដែលអ្នកគួរតែដឹងដើម្បីជួយអ្នក។ កុំដាក់របស់របរនៅក្នុងកាបូបស្ពាយរបស់អ្នក។ នោះគឺដូចជាកាំបិតនៅក្នុងសាកាដូរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនដែលប្រើព្រោះចំណុចទាញវែងពេក។ ចំណុចទាញនឹងបែកប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់របស់អ្នកច្រើនជាង 30 នាទីក្នុងមួយពេល។ វាអាចកើតឡើងចំពោះវត្ថុណាមួយ។ អ្នកគួរតែកម្ចាត់របស់របរមុនពេលអ្នកធ្វើខុស។ ប្រសិនបើវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការកំចាត់វាមានវិធីដើម្បីធ្វើវា។ អ្នកប្រហែលជាចង់ធ្វើឱ្យវាជាបេសកកម្មជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីរក្សារបស់របររបស់អ្នកឱ្យតូចតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកប្រហែលជាមានកន្លែងទំនេរច្រើនសម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវទិញរបស់របរបន្ថែមមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើឱ្យកញ្ចប់ងាយស្រួលដោះស្រាយ។

កញ្ចប់របស់ខ្ញុំត្រូវបានផលិតជាមួយផលិតផលមួយចំនួនដែលនឹងជួយរបស់របរតូចៗ។ ប៉ុន្តែកាន់តែច្រើនខ្ញុំប្រើកញ្ចប់នេះកាន់តែតិចខ្ញុំប្រើកាន់តែច្រើនខ្ញុំចង់ប្រើវា។

មតិចុងក្រោយ

Flekosteel

Flekosteel

Karla Schneider

Flekosteel គឺល្អបំផុតនៅពេលដែលអ្នកចង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពមុខងាររួមគ្នាហេតុអ្វីនោះ? ក្រឡេកមើលរបាយការណ៍រប...