ඒකාබද්ධ සේවා, ඇදහිය නොහැකි තරම් වේගවත් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත හැකිද?

අයිතමයක් භාවිතා කරන අතරතුර වැරැද්දක් කිරීම ඉතා පහසු වන අතර අනෙක් අය මෙන් ඔබත් එකම වැරැද්දක් කළ විට කුමක් කළ යුතු දැයි දැන ගැනීමට මෙම පිටුව ඔබේ හොඳම ප්‍රභවය වනු ඇත. ඔබ මීට පෙර කිසි විටෙකත් වැරැද්දක් කර නොමැති නම්, ඔබට උදව් කිරීමට ඔබ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් මෙන්න. ඔබේ බෑගයේ අයිතමයක් තබන්න එපා. එය ඔබගේ බෑගයේ ඇති පිහියක් වැනි ය. වරකට මිනිත්තු 30 කට වඩා වැඩි කාලයක් ඔබේ ඇසුරුමේ තිබේ නම් හසුරුව කැඩී යයි. එය ඕනෑම අයිතමයකට සිදුවිය හැකිය. ඔබ වැරැද්දක් කිරීමට පෙර අයිතම ඉවත් කළ යුතුය. එය ඉවත් කිරීම පහසු නොවේ නම්, එය කිරීමට ක්‍රම තිබේ. ඔබේ දේවල් හැකි තරම් කුඩා ලෙස තබා ගැනීම ඔබේ ජීවිතයේ මෙහෙවර බවට පත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය. ඔබේ මෙවලම් සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඇසුරුම හැසිරවීමට පහසු වන අමතර දේවල් කිහිපයක් ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.

මගේ ඇසුරුම කුඩා අයිතම සඳහා උපකාරී වන සමහර නිෂ්පාදන සමඟ සාදා ඇත. නමුත්, මම මෙම ඇසුරුම වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කරන තරමට, මම එය භාවිතා කිරීමට වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කරමි.

අවසාන අදහස්

Body Armour

Body Armour

Karla Schneider

මෑත දී ඇති බොහෝ වාර්තා විශ්වාස කරන විට, බොහෝ උද්යෝගිමත් අයට Body Armour සමග ඒකාබද්ධ වේදනාවක් අඩු කි...