Răng sáng hơn trong tạp chí bổ sung - những lời khuyên bí mật

Tôi muốn biết liệu bất kỳ sản phẩm nào tôi muốn giới thiệu có đáng để bỏ thêm tiền không. Nếu vậy, bạn có thể muốn dùng thử phiên bản dùng thử trước khi mua. Một số sản phẩm có thể có giá thấp hơn một sản phẩm tương tự, nhưng bạn sẽ trả tiền cho một sản phẩm chất lượng cao hơn.

Nếu bạn muốn xem bảng so sánh các đánh giá của tôi, vui lòng xem trang này. 1) Tôi cũng sẽ làm một số nghiên cứu của riêng tôi. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ loại lời khuyên chuyên nghiệp nào, xin vui lòng không gửi email cho tôi, tôi không có thời gian để trả lời bạn. Tôi là một bác sĩ, nha sĩ và chủ sở hữu của trang web này và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tài liệu tham khảo cho các đánh giá sản phẩm của tôi. Tôi đã thử một số sản phẩm và đã thử nhiều. Một số đã có hiệu quả, một số thì không. Tôi rất thất vọng với các sản phẩm tôi đã mua. Ý kiến của tôi về những sản phẩm này rất khác so với những người tôi biết là những người sử dụng chúng. Tôi đã sử dụng sản phẩm dưới 1 năm, tôi có thể nói rằng nó không hoạt động trên răng của tôi. Tôi sẽ không đề nghị những sản phẩm này. Một điều tích cực mà tôi đã thấy là những sản phẩm này hoạt động trên một khu vực nhạy cảm hơn (phần bên trong của kẹo cao su).

Các xét nghiệm mới nhất

Denta Seal

Denta Seal

Karla Schneider

Khi nói đến làm trắng răng, bạn thường đọc về Denta Seal - tại sao? Nếu một người tin vào ý kiến, t...